แจ้งขอคืนผืนป่าชายเลน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนอ่าวทุ่งมหา
  • 27 ม.ค. 2565
  • 106

วันที่ 26 มกราคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) นำประกาศคำสั่ง พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนอ่าวทุ่งมหา เพื่อขอคืนผืนป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนอ่าวทุ่งมหา ท้องที่บ้านบ่อสำโรง ม.2 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร ไปติดแจ้งในบริเวณแปลงตรวจยึด เนื้อที่ 32 ไร่ และที่ว่าการอำเภอปะทิว อบต.ปากคลอง ที่ทำการกำนันตำบลปากคลอง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 พร้อมลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.บ้านมาบอำมฤต

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง