เตรียมขอคืนพื้นที่บุกรุกป่าชายเลน เขตชายฝั่งปะทิว
  • 4 ก.พ. 2565
  • 124

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) นำประกาศคำสั่ง เรื่อง ขอแจ้งสิทธิแก่ท่าน ก่อนออกคำสั่งทางปกครองให้บุคคลใดระงับการกระทำหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ตามแบบ ทช.1 มาตรา 17 พรบ.ทช. 2558) พื้นที่แปลงตรวจยึดขนาด 8 ไร่ บริเวณพื้นที่บ้านหนองต่อ ม.3 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร ไปติดประกาศ 5 แห่ง ณ ที่ว่าการอำเภอปะทิว อบต.ปากคลอง ที่ทำการกำนัน ต.ปากคลอง ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.3 และบริเวณแปลงตรวจยึด พร้อมลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่ สภ.บ้านมาบอำมฤต

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง