พาชมโลกใต้ทะเล แนวปะการังเกาะราชาใหญ่และเกาะราชาน้อย
  • 19 มี.ค. 2565
  • 29

วันที่ 18 มีนาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน สำรวจติดตามระบบนิเวศแนวปะการังเกาะราชาใหญ่ และเกาะราชาน้อย จ.ภูเก็ต ช่วงนี้ยังไม่พบการเกิดปะการังฟอกขาว อุณหภูมิน้ำทะเล 29 องศาเซลเซียส แนวปะการังมีสภาพสมบูรณ์ดี ปะการังที่พบโดยทั่วไป เช่น ปะการังโขด (Porites spp.) ปะการังลายสีน้ำเงิน (Heliopora coerulea) ปะการังช่องเล็ก (Montipora spp.) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona spp.) ปะการังรังผึ้ง (Coeloseris spp.) และปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora spp.) การลงเกาะของตัวอ่อนปะการังที่พบส่วนใหญ่ เช่น ปะการังโขด (Porites spp.) ปะการังช่องเล็ก (Montipora spp.) ปะการังรังผึ้ง (Coeloseris sp.) ปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora spp.) และปะการังลายดอกไม้ (Pavona spp.) โรคปะการังที่พบส่วนใหญ่ เช่น โรคจุดขาว และโรคเนื้องอกสีชมพูในปะการังโขด (Porites spp.) มีการปกคลุมของสาหร่ายสีเขียว อีกทั้งยังมีพบร่องรอยการกัดกินและการเจาะไชของสัตว์ทะเล ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคได้ ปลาที่พบส่วนใหญ่ เช่น ปลาสลิดหินเล็กหางเหลือง (Neopomacentrus sororius) ปลาสลิดหินลายนกยูง (Pomacentrus pavo) ปลาสลิดหินเหลืองมะนาว (Pomacentrus moluccensis) ปลาอมไข่เส้นเหลือง (Ostorhinchus cyanosoma) และปลาสลิดหินหางขลิบดำ (Chromis ternatensis) สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ที่พบ เช่น  หอยมือเสือ (Tridacna maxima) เม่นดำหนามยาว (Diadema setosum) เม่นรู (Echinostrephus molaris) ดาวทะเล (Linckia laevigata) และดาวขนนกสี่ต่างๆ ขยะในแนวปะการังที่พบส่วนใหญ่เป็น ขยะตกค้างและขยะใหม่จากการทำประมงและจากการท่องเที่ยว เช่น เศษอวน เชือก ขวดแก้ว เศษผ้า กระป๋อง ถุงพลาสติก เหล็ก และสายเส้นเอ็นตกปลา

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง