ติดตามผลกระทบแนวปะการัง พบอุณหภูมิเพิ่มหวั่นฟอกขาว
  • 26 มี.ค. 2565
  • 55

วันที่ 25 มีนาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก สำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลโดยใช้อุปกรณ์วัดอุณหภูมิน้ำทะเล (Data logger) บริเวณท่าเรือเกาะมันใน และอ่าวต้นเลียบ เกาะมันใน อ.แกลง จ.ระยอง ผลพบว่าอุณหภูมิของน้ำทะเล ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 24 มีนาคม 2565 บริเวณสถานีสำรวจท่าเรือเกาะมันใน อุณหภูมิน้ำทะเล 29.35-31.47 องศาเซลเซียส โดยมีค่าเฉลี่ย 30.40±0.49 องศาเซลเซียส และบริเวณอ่าวต้นเลียบ อุณหภูมิ 29.35-31.37 องศาเซลเซียส โดยมีค่าเฉลี่ย 30.49±0.48 องศาเซลเซียส ทั้งนี้พบว่าทั้งสองสถานีมีอุณหภูมิน้ำทะเลสูงกว่า 31 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคมจนถึงปัจจุบัน เมื่อดูจากภาพดาวเทียมแสดงแนวโน้มอุณหภูมิของน้ำทะเล (ด้านซ้าย) และภาพการแจ้งเตือนปะการังฟอกขาว (ด้านขวา) (NOAA Satellite and Information Service, Coral Reef Watch) ในวันที่ 22 มีนาคม 2565 ยังไม่พบแนวโน้มผลกระทบต่อการเกิดปะการังฟอกขาวในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ทั้งนี้ จะเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป สำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง