เฝ้าระวังค่าอุณหภูมิน้ำทะเลเพิ่ม หวั่นกระทบปะการังเสม็ด
  • 31 มี.ค. 2565
  • 33

วันที่ 30 มีนาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก สำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลโดยใช้อุปกรณ์วัดอุณหภูมิน้ำทะเล (Data logger) บริเวณอ่าวปะการัง และแหลมน้อยหน่า เกาะเสม็ด อ.บ้านเพ จ.ระยอง พบว่าอุณหภูมิของน้ำทะเล ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม - 29 มีนาคม 2565 บริเวณสถานีอ่าวปะการังมีค่าอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม และแหลมน้อยหน่าพบเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคมจนถึงปัจจุบัน โดย National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Coral Reef Watch ได้คาดการณ์ว่าในเดือนมีนาคม-เมษายน 2565 ปะการังจะยังไม่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ กรม ทช. จะเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป สำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง