ติดตามผลกระทบอุณหภูมิน้ำทะเลต่อปะการัง ทะเลระยอง
  • 12 เม.ย. 2565
  • 31

วันที่ 11 เมษายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก สำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลโดยใช้อุปกรณ์วัดอุณหภูมิน้ำทะเล (Data logger) บริเวณสะพานท่าเรือเกาะมันใน และอ่าวต้นเลียบ เกาะมันใน อ.แกลง จ.ระยอง พบว่าอุณหภูมิของน้ำทะเล ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 11 เมษายน 2565 บริเวณสถานีสำรวจสะพานท่าเรือเกาะมันใน อุณหภูมิมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.49 ± 0.85 องศาเซลเซียส และบริเวณอ่าวต้นเลียบ อุณหภูมิมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 30.28 ± 0.83 องศาเซลเซียส ทั้งนี้พบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลสูงกว่า 31 องศาเซลเซียส ในช่วงปลายเดือนมีนาคม และลดลงตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2565 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากได้รับอิทธิพลของความกดอากาศสูงจากประเทศจีน โดย National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Coral Reef Watch ได้คาดการณ์ว่าในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565 ปะการังจะยังไม่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ จะเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป สำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง