บูรณาการรื้อถอนที่บุกรุกผืนป่าชายเลน อ่าวทุ่งมหา
  • 12 เม.ย. 2565
  • 88

วันที่ 11 เมษายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับ กอ.รมน.ชุมพร มทบ.44 ทสจ.ชุมพร ฝ่ายปกครองอำเภอปะทิว สภ.บ้านมาบอำมฤต ศูนย์ป่าไม้ชุมพร หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชพ.1 และ 9 บก.ปทส. อบต.ปากคลอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ม.2, 3, 4 และ 5 ต.ปากคลอง นำกำลังเจ้าหน้าที่ และเครื่องจักรหนักพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ รื้อถอนพืชผลอาสิน (ต้นปาล์มนำ้มัน) และทลายคันดิน ตามมาตรา 17 พรบ.ทช. พ.ศ.2558 ในพื้นที่ทวงคืน 15 แปลง เนื้อที่ 794.07 ไร่ อยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีปี 2530 และใช้มาตรา 25 ตาม พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พื้นที่ทวงคืน 1 แปลง เนื้อที่ 32 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนอ่าวทุ่งมหา ท้องที่ ม.2, 3, 4 และ 5 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร เพื่อปรับพื้นที่ให้มีความเหมาะสมในการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน และได้ลงบันทึกประจำวันไว้ที่ สภ.บ้านมาบอำมฤต ไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง