ติดตามผลกระทบอุณหภูมิน้ำทะเลเพิ่ม หวั่นกระทบปะการังเกาะทะลุ
  • 20 เม.ย. 2565
  • 34

วันที่ 19 เมษายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สำรวจและเก็บข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลระยะยาวด้วย data temperature logger เพื่อเฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาวบริเวณแนวปะการังเกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผลปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลฯ ประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง ข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณเกาะทะลุ ช่วงวันที่ 29 มีนาคม - 19 เมษายน 2565 พบว่า อุณหภูมิน้ำทะเล มีค่า 28.75-31.67 องศาเซลเซียส จากข้อมูลพบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม แต่จากการสำรวจแนวปะการังเบื้องต้นยังไม่พบการฟอกขาว ซึ่งสอดคล้องกับ National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Coral Reef Watch ที่ได้คาดการณ์ว่าในเดือนมีนาคม-เมษายน ปะการังจะยังไม่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิน้ำทะเล อย่างไรก็ตาม NOAA ได้คาดการณ์ว่าอาจเกิดปะการังฟอกขาวบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยในเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งจะมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง