พาสำรวจปะการัง เกาะกายาและเกาะสะยาดาลิง ทะเลกระบี่
  • 21 เม.ย. 2565
  • 48

วันที่ 20 เมษายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนล่าง สำรวจสถานภาพแนวปะการังเกาะกายาและเกาะสะยาดาลิง จ.กระบี่ ด้วยวิธี Spot check เบื้องต้นพบว่าลักษณะพื้นที่แนวปะการังเป็นผาชัน ปะการังอยู่บนโขดหิน พื้นที่ปกคลุมส่วนมากน้อยกว่าร้อยละ 20 สถานภาพอยู่ในเกณฑ์เสียหาย ปะการังชนิดเด่นที่พบ ได้แก่ ปะการังโขด Porites spp. และปะการังจาน Turbinaria spp. นอกจากนี้ได้สำรวจแนวปะการังที่มีการฟื้นฟูบริเวณเกาะปู จ.กระบี่ ภายหลังจากที่ปลูกเสริมปะการังประมาณ 1 ปี เบื้องต้นพบว่าปะการังบนฐานธรรมชาติมีอัตราการรอดประมาณร้อยละ 90 ส่วนปะการังที่ปลูกเสริมบนอิฐบล็อกและบนตะแกรงเหล็กมีอัตราการรอดต่ำกว่าร้อยละ 70 ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการหลุดหายและตะกอนปกคลุม อย่างไรก็ตาม ไม่พบปะการังสีซีดจางหรือฟอกขาวบริเวณพื้นที่แนวปะการังธรรมชาติ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง