อธิบดี ทช. สั่งระงับการบุกรุกผืนป่าชายเลนบนเกาะพระทอง
  • 21 เม.ย. 2565
  • 57

วันที่ 20 เมษายน 2565 กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี ให้สัมภาษณ์ไทยพีบีเอสออนไลน์ว่า เบื้องต้นตรวจสอบจากแผนที่พบว่าจุดโครงการก่อสร้างแก้มลิงเกาะพระทอง จ.พังงา เนื้อที่ 250 ไร่ มีการเข้าไปไถปรับพื้นที่มีต้นเสม็ดล้มระเนระนาดเสียหายเป็นวงกว้าง โดยพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) 22 ส.ค. 2543 และ 17 ส.ค. 2543 และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนโครงการอำเภอคุระบุรี แปลงที่หนึ่งทั้งแปลง
อธิบดี กรม ทช. กล่าวว่า พื้นที่ร้องเรียนดังกล่าวคาดว่า เป็นพื้นที่โครงการแก้มลิงเกาะพระทอง เนื้อที่ประมาณ 250 ไร่ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบโซล่าเชลล์ระบบประปา ม.1 บ้านทุ่งค่าย ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา ของ อบต.เกาะพระทอง โดยมีพื้นที่ที่ถูกเปลี่ยนแปลงสภาพประมาณ 15.02 ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่อ่างเก็บน้ำ 14 ไร่ อยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติ ครม. เนื้อที่ประมาณ 12.57 ไร่ จากการตรวจสอบแล้วไม่พบเอกสารการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งถูกคุ้มครองตามมติ ครม. และไม่พบอยู่ในพื้นที่ ฐานคดีที่เกี่ยวกับการทำลายทรัพยากรป่าชายเลนที่มีการร้องเรียนเข้ามาก่อน รวมทั้งไม่อยู่ในพื้นที่ปลูกและบำรุงป่าชายเลน และไม่อยู่ในพื้นที่โครงการกำหนด และประกาศเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ และออกกฎกระทรวง ตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ดังนั้น จึงถือเป็นทำผิดมติ ครม. ข้อหาแผ้วถาง ทำลายบุกรุกป่า โดยหากดูตามแผนที่พบว่ารูปแปลงโครงการเนื้อที่ 250 ไร่ และพื้นที่สีแดงที่เป็นแปลงสภาพรูปตัวแอลสีเหลือง เนื้อที่ถูกถางน่าจะอยู่รอบแนวอ่างเก็บน้ำ ถือเป็นการปรับไถพื้นที่ป่าชายเลน โดยไม่ได้รับอนุญาต ทช. ไม่เคยได้รับหนังสือ เพื่อขอยกเว้นการใช้พื้นที่ แม้จะเป็นโครงการสาธารณูปโภค และประโยชน์สาธารณะ แต่ไม่สามารถทำอะไรได้ก่อน หากไม่ได้รับการยกเว้นตามมติ ครม.
สำหรับเกาะพระทอง มีความหลากหลายทางชีวภาพ เพราะมีทั้งชายหาด ป่าชายหาด ป่าชายเลน ป่าพรุ ป่าเสม็ด ทุ่งหญ้า ไม้พุ่ม พืชสังคมทดแทน กล้วยไม้หายาก สัตว์ทะเล สัตว์ป่า สัตว์หายาก โดยปี 2546 เกาะพระทอง ได้รับเลือกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ “Unseen Thailand” เนื่องจากส่วนบริเวณกลางเกาะเป็นทุ่งหญ้าสะวันนาขนาดใหญ่ ที่มีต้นเสม็ดแคระ ขึ้นกระจายอย่างสวยงามมาก ซึ่งถือเป็นป่าทุ่งหญ้าสะวันนากลางทะเลขนาดใหญ่หนึ่งเดียวในเมืองไทย
https://news.thaipbs.or.th/content/314728

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง