สำรวจโลมาอิรวดี เพื่อให้คงอยู่คู่ทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน
  • 28 เม.ย. 2565
  • 17

วันที่ 27 เมษายน 2565 กรม  ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนล่าง สำรวจโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาโดยใช้เครื่องมือ Acoustic survey เพื่อประเมินจำนวนประชากร สถานภาพ และการแพร่กระจายของโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา ในการสำรวจคลื่นเสียงโลมาวางเครื่องมือแบบ A-tag for fixed monitoring ครอบคลุมพื้นที่ทะเลสาบสงขลาตอนบน ทั้งนี้คณะสำรวจได้สัมภาษณ์ชาวประมงในพื้นที่ เกี่ยวกับการพบเห็นโลมาเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลประชากรของโลมาอิรวดี เป็นฐานข้อมูลในการเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการอนุรักษ์ประชากรโลมาอิรวดีให้คงอยู่คู่ทะเลสาบสงขลาต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง