ตรัง มีมติเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์และคาร์บอนเครดิต
  • 28 เม.ย. 2565
  • 56

วันที่ 27 เมษายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อการปลูกป่าและบำรุงสวนป่าของรัฐ จ.ตรัง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมศรีตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง โดยมีนายไพบูลย์  โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน ผลการประชุมมีมติเห็นชอบ ให้นำพื้นที่แปลงปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต รวม 24 แปลง เนื้อที่ 680.16 ไร่ และพื้นที่แปลงปลูกป่าชายเลนตามโครงการปลูกป่าชายเลนทดแทนเพื่อการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม อีก 14 แปลง เนื้อที่ 457.56 ไร่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง