เฝ้าระวังเข้มการฟอกขาว ปะการังทะเลตรัง
  • 29 เม.ย. 2565
  • 45

วันที่ 28 เมษายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนล่าง สำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำทะเลโดยการติดตั้งอุปกรณ์วัดอุณหภูมิน้ำทะเล (Data logger) บริเวณแนวปะการังเกาะยา จ.ตรัง ที่ระดับความลึก 6 เมตร พบว่าอุณหภูมิของน้ำทะเลในเดือนมีนาคม และเมษายน 2565 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 30.06 และ 30.86 องศาเซลเซียส ตามลำดับ โดยเมื่อเทียบข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลกับภาพดาวเทียมแสดงแนวโน้มอุณหภูมิของน้ำทะเลและการแจ้งเตือนปะการังฟอกขาวบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน จากเว็บไซต์ระบบการประเมินการเกิดปะการังฟอกขาวของ กรม ทช. ในปัจจุบันล่าสุดวันที่ 26 เมษายน 2565 พบว่าอยู่ในระดับ “No stress” ในขณะที่ข้อมูลจากเว็บไซต์ NOAA Satellite and Information Service, Coral Reef Watch พบว่าอยู่ในระดับ “Watching” ซึ่งจากการสำรวจแนวปะการังในพื้นที่ยังไม่พบปะการังสีซีดจางหรือฟอกขาว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง