พาสำรวจโลมา ในเขตอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก
  • 1 พ.ค. 2565
  • 76

วันที่ 30 เมษายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก สำรวจประเมินสถานภาพสัตว์ทะเลหายาก บริเวณชายฝั่งทะเล จ.ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และกรุงเทพฯ โดยวิธีการ Distance line transect ระยะทาง 329 กม. ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 970 ตารางกิโลเมตร เพื่อประเมินชนิด จำนวนประชากร ภัยคุกคาม และตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายาก ผลการสำรวจ พบโลมา 2 ชนิด (1) โลมาอิรวดี พบ 7 ครั้ง ประมาณ 38 ตัว มีพฤติกรรมว่ายน้ำหาอาหาร และพฤติกรรมผสมพันธุ์ (2) โลมาหัวบาตรหลังเรียบ พบ 4 ครั้ง ประมาณ 17 ตัว มีพฤติกรรมว่ายน้ำอย่างรวดเร็ว ส่วนผลการตรวจสุขภาพพบว่า โลมามีพฤติกรรมว่ายน้ำเป็นฝูง หากินตามปกติ และบางตัวมี Rake mark ซึ่งเป็นร่องรอยจากพฤติกรรมฝูงตามปกติ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง