เดินหน้าสร้างความเข้าใจ ชายหาดปลอดบุหรี่จันทบุรี
  • 1 พ.ค. 2565
  • 37

วันที่ 30 เมษายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ลงพื้นที่รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อให้งดสูบบุหรี่บริเวณชายหาด บริเวณชายหาดแหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยอนุญาตให้สูบบุหรี่ได้ในเฉพาะบริเวณที่จัดให้เท่านั้น ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 พร้อมทั้งปรับปรุงจุดสำหรับสูบบุหรี่ 2 จุด

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง