พาเที่ยว เกาะมันในดูงานฟื้นฟูสภาพเต่าทะเลบาดเจ็บ
  • 4 พ.ค. 2565
  • 861

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสถาบันวิจัย ทช. พาเยี่ยมชมศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จ.ระยอง ณ ศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก เกาะมันใน ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง ซึ่งเป็นสถานที่อนุบาลและฟื้นฟูเต่าทะเลบาดเจ็บในฝั่งทะเลตะวันออก เนื้อที่ประมาณ 130 ไร่ สำหรับความสำคัญของเกาะมันใน เดิมเคยเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชินีในรัชกาลที่ 9 ซึ่งได้พระราชทานเกาะแห่งนี้ให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน เพื่ออนุรักษ์เต่าทะเล ตั้งแต่ปี 2518

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง