ป่าชายเลนชลบุรี สะอาดสะอ้านด้วยพลังจิตอาสา
  • 4 พ.ค. 2565
  • 892

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศป่าชายเลน บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนในเมือง จ.ชลบุรี ท้องที่ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี สามารถเก็บขยะได้รวม 2,245 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็น ขยะทั่วไป ขวดแก้ว พลาสติก ขวดพลาสติก และโฟม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง