อธิบดี ทช. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล
  • 4 พ.ค. 2565
  • 73

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วยนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัด ทส. โดยกรม ทช. มีอธิบดีโสภณ ทองดี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุม 101 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โอกาสนี้ รัฐมนตรี ทส. ได้กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร โดยวันฉัตรมงคล คือ พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ซึ่งจะกระทำในวันคล้าย วันบรมราชาภิเษกเป็นขั้นตอนตามโบราณราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการ โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีนี้ขึ้น เมื่อวันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และในปีต่อๆ มา ให้ถือว่าวันดังกล่าวเป็น "วันฉัตรมงคล" และถือเป็นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง