เตรียมความพร้อม ย้ายปลูกปะการังในทะเลจันทบุรี
  • 5 พ.ค. 2565
  • 28

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ร่วมกับศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี นำเรือ ทช.101 สำรวจพื้นที่ เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ และเก็บกิ่งพันธุ์ปะการัง ชนิดกิ่งพันธุ์ปะการังวงแหวน และปะการังช่องเหลี่ยม ทั้งหมด 90 โคโลนี จึงนำมาอนุบาลไว้ เพื่อเตรียมการปลูกในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ภายใต้กิจกรรมอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565 บริเวณสะพานสุดขอบฟ้า ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง