วันฉัตรมงคล ผู้ว่าฯ นำปลูกป่าชายเลนริมทะเลสตูล
  • 5 พ.ค. 2565
  • 928

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับอำเภอท่าแพ อบต.ท่าเรือ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.ท่าเรือ หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน 350 คน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณพื้นที่ตรวจยึดทิ้งร้างของป่าชายเลน ม.3 บ้านไร่ทอน ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล ใช้ต้นโกงกางใบเล็ก 1,600 ต้น โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง