กรม ทช. ร่วมคณะกรรมาธิการฯ ติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปากน้ำประแส จ.ระยอง
  • 4 พ.ค. 2565
  • 685

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ นำเจ้าหน้าที่กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมเจ้าท่า ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ ตรวจสภาพพื้นที่ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง ซึ่งพบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณทิศตะวันตกของปากแม่น้ำ และมีพื้นที่ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วบางส่วนในบริเวณทิศตะวันออก ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่น เพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ก่อนสรุปผลร่วมกัน และรับไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
วันที่ 19 มกราคม 2566 กรม ทช. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล โดยมี พล.ต.ต. พนัญชัย ชื่นใจธรรม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ มีผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมที่ดิน และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. การประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือและเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ไปตรวจพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ตามกำหนดในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 นี้ เพื่อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนำไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต่อไป
20 มกราคม 2566
ดูเพิ่มเติม