กรม ทช. ร่วมคณะกรรมาธิการฯ ติดตามปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปากน้ำประแส จ.ระยอง
  • 4 พ.ค. 2565
  • 20

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ นำเจ้าหน้าที่กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมเจ้าท่า ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ ตรวจสภาพพื้นที่ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง ซึ่งพบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณทิศตะวันตกของปากแม่น้ำ และมีพื้นที่ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วบางส่วนในบริเวณทิศตะวันออก ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่น เพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ก่อนสรุปผลร่วมกัน และรับไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง