สำรวจพื้นที่ เตรียมจัดตั้งศูนย์วิจัยและอนุรักษ์พะยูนตรัง
  • 5 พ.ค. 2565
  • 714

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนล่าง พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเล ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ (Blue Carbon Society Association) ในการลงพื้นที่สำรวจ โดยนำทีมสถาปนิก เข้าสำรวจสภาพพื้นที่ อาคารสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่เดิม และปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์วิจัยและอนุรักษ์พะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จ.ตรัง ทั้งนี้ได้นัดหมายจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องจากทั้งสองฝ่ายครั้งต่อไปในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
วันที่ 19 มกราคม 2566 กรม ทช. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล โดยมี พล.ต.ต. พนัญชัย ชื่นใจธรรม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ มีผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมที่ดิน และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. การประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือและเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ไปตรวจพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ตามกำหนดในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 นี้ เพื่อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนำไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต่อไป
20 มกราคม 2566
ดูเพิ่มเติม