สำรวจพื้นที่ เตรียมจัดตั้งศูนย์วิจัยและอนุรักษ์พะยูนตรัง
  • 5 พ.ค. 2565
  • 860

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนล่าง พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเล ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ (Blue Carbon Society Association) ในการลงพื้นที่สำรวจ โดยนำทีมสถาปนิก เข้าสำรวจสภาพพื้นที่ อาคารสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่เดิม และปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์วิจัยและอนุรักษ์พะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จ.ตรัง ทั้งนี้ได้นัดหมายจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องจากทั้งสองฝ่ายครั้งต่อไปในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง