พาสำรวจแนวปะการังแหลมเขาคอกวาง และเขาพลายดำ
  • 5 พ.ค. 2565
  • 41

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง สำรวจสถานภาพทรัพยากรแนวปะการัง โดยวิธี Spot check บริเวณแหลมเขาคอกวาง และเขาพลายดำ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ผลการสำรวจพบว่ามีระดับน้ำทะเลลึกประมาณ 1-3 เมตร อุณหภูมิน้ำทะเลประมาณ 31 องศาเซลเซียส ทัศนวิสัยใต้น้ำประมาณ 1-3 เมตร ปะการังกลุ่มเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังดอกไม้ทะเล (Goniopora sp.) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra sp.) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.) และมีตะกอนปกคลุมแนวปะการังในบางพื้นที่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง