สำเร็จ ตามหาทุ่นสำรวจสมุทรศาสตร์ในทะเลอันดามัน
  • 5 พ.ค. 2565
  • 60

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมไทย-จีน ด้านสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศทางทะเล นำเรือสำรวจ จักรทอง-ทองใหญ่ เดินทางไปเก็บกู้ทุ่นสำรวจทางสมุทรศาสตร์ในทะเลอันดามัน ซึ่งหลุดจากตำแหน่งที่ติดตั้งไว้ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2565 ผลการปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ สามารถเก็บกู้ทุ่นสำรวจทางสมุทรศาสตร์ได้ในช่วงรุ่งเช้าของวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ที่ระยะทางห่างจากฝั่งประมาณ 120 ไมล์ทะเล ทั้งนี้ สภาพอากาศในช่วงที่ปฏิบัติงาน คลื่นลมสงบ และมีฝนตกเล็กน้อย นอกจากนี้ ยังสามารถปฏิบัติงานสำรวจขยะทะเล ไมโครพลาสติกในน้ำทะเล และสัตว์ทะเลหายากในบริเวณทะเลนอกฝั่งร่วมด้วย

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง