ยกระดับการสำรวจแหล่งหญ้าทะเล อาหารพะยูนเกาะลิบง
  • 5 พ.ค. 2565
  • 63

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนล่าง สำรวจ ประเมินสถานภาพเเละขอบเขตการเเพร่กระจายของหญ้าทะเล บริเวณหาดตูบ เกาะลิบง จ.ตรัง โดยวิธีการบินถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ร่วมกับการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ โดยบินครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนเเปลงของพื้นที่หญ้าทะเลตามฤดูกาล และเพื่อพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมในการฟื้นฟูหญ้าทะเลโดยใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ และจะวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมทั้งจัดทำเเผนที่เเหล่งหญ้าทะเลที่เหมาะสมในการฟื้นฟู ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง