ชาวบ้านแหลม จัดปลูกป่าชายเลนวันฉัตรมงคล
  • 5 พ.ค. 2565
  • 45

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 วันฉัตรมงคล และเนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ (10 พฤษภาคม) โดยร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เก็บขยะทำความสะอาด พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้ป่าชายเลน ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จ.เพชรบุรี ม.10 ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยมี นายศรันย์ เกตุทอง นายอำเภอบ้านแหลม เป็นประธาน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง