ฟื้นฟูชายหาดวาสุกรี ซ่อมจุดชายหาดปลอดบุหรี่
  • 6 พ.ค. 2565
  • 830

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ปรับปรุงซ่อมแซมจุดสูบบุหรี่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ชายหาดปลอดบุหรี่ และติดตามจุดปักป้ายประชาสัมพันธ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากการสัมผัสโดนแมงกะพรุนพิษ และจุดวางขวดน้ำส้มสายชู พื้นที่ชายหาดวาสุกรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง