เฝ้าระวังแนวปะการังพื้นที่อ่าวมะขามป้อม กรณีอุณหภูมิน้ำสูงขึ้น
  • 6 พ.ค. 2565
  • 41

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก สำรวจสถานการณ์ปะการังฟอกขาว บริเวณหินตั้งบก อ่าวมะขามป้อม อ.แกลง จ.ระยอง ผลการสำรวจพบว่าแนวปะการังอยู่ที่ระดับน้ำทะเลลึก 0.7-1.4 เมตร (ช่วงน้ำลงต่ำสุดของวัน) อุณหภูมิน้ำทะเล 31.5 องศาเซลเซียส ค่าความเค็ม 32.5 ppt (และปะการัง ยังไม่โผล่พ้นน้ำ) ลักษณะของแนวปะการังในบริเวณนี้เป็นแนวปะการังใกล้ชายฝั่ง ห่างจากชายฝั่งประมาณ 500 เมตร พื้นที่แนวปะการังประมาณ 110 ไร่ ปะการังมีสีซีดจางประมาณร้อยละ 5 ของปะการังมีชีวิต และยังไม่พบปะการังฟอกขาว ปะการังที่มีสีซีดจาง ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) และปะการังสมองร่องยาว (Platygyra sp.) ทั้งนี้ จะติดตามการฟอกขาวของปะการังในบริเวณนี้ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง