เครือข่ายจัดเก็บขยะปากคลองกะลาเสใหญ่ ลดขยะในอ่าวสิเกา
  • 6 พ.ค. 2565
  • 42

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ ต.เขาไม้แก้ว เก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) บริเวณปากคลองกะลาเสใหญ่ บ้านแหลมมะขาม ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง ได้ขยะ 31.2 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็น ถุงพลาสติกอื่นๆ กระสอบ ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) พลาสติกอื่นๆ/โฟมกันกระแทก และวัสดุก่อสร้าง (ฝ้า) ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การทิ้งขยะ เพื่อลดปริมาณและผลกระทบของขยะลอยน้ำ ที่จะไหลลงสู่ทะเลต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง