กรรมาธิการที่ดินฯ สภาผู้แทนติดตามงานศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนระนอง
  • 6 พ.ค. 2565
  • 50

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล พร้อมด้วยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ต้อนรับคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ นำโดยนายสรชัด สุจิตต์ รองประธาน ในโอกาสตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เมืองระนอง) ทั้งนี้ รองประธานกรรมาธิการฯ ได้ติดตามการดำเนินงานด้านทรัพยากรป่าชายเลนของ กรม ทช. และมอบนโยบายและคำแนะนำในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เมืองระนอง) อ.เมือง จ.ระนอง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง