ล่องปากน้ำตาปี เก็บขยะลอยน้ำก่อนออกทะเลอ่าวบ้านดอน
  • 6 พ.ค. 2565
  • 879

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) นำเรือเก็บขยะ 05 เก็บขยะทำความสะอาดแม่น้ำลำคลอง บริเวณพื้นที่ ปากแม่น้ำอ่าวบ้านดอน และปากแม่น้ำตาปี จ.สุราษฎร์ธานี ได้ขยะ 671 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ จำพวก ผักตบชวา ขอนไม้ ส่วนที่เหลือเป็น กล่องอาหาร (โฟม) ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว ) ถุงพลาสติกอื่น ๆ เศษอวน เศษโฟม และประสานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อนำไปกำจัดต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง