พาสำรวจสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล ชายฝั่งสัตหีบ
  • 6 พ.ค. 2565
  • 850

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก สำรวจสถานภาพสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์  บริเวณหาดอาภากร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลเนื้อที่ประมาณ 63 ไร่ ในช่วงที่น้ำทะเลลงต่ำสุดของวัน (น้อยกว่า 1 เมตร) พบหญ้าทะเล 2 ชนิด ได้แก่ หญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) และหญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) การปกคลุมของหญ้าทะเลโดยเฉลี่ยร้อยละ 65 สถานภาพของหญ้าทะเลสมบูรณ์ปานกลาง มีหญ้ากุยช่ายเข็มเป็นหญ้าทะเลชนิดเด่น สภาพพื้นท้องทะเลเป็นทรายละเอียดปนเปลือกหอย มีการปกคลุมของสาหร่ายสีน้ำตาล (Enteromorpha sp.) ยังพบการตกค้างของขยะในแนวเส้นสำรวจ และบริเวณใกล้ชายฝั่งเล็กน้อย ทั้งนี้ ไม่พบร่องรอยกินอาหารของพะยูน และพบกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อหญ้าทะเล ได้แก่ ร่องรอยการวางทุ่นสมอจอดเรือ และขยะพลาสติกจำนวนมาก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง