กรรมาธิการที่ดินฯ ติดตามการจัดการป่าชายเลนระนอง
  • 7 พ.ค. 2565
  • 807

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล พร้อมด้วยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ต้อนรับคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ นำโดยนายสรชัด สุจิตต์ รองประธาน ในโอกาสตรวจพื้นที่รอบชุมชนเมืองระนอง และประชุมรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนและชุมชนเมืองระนอง โดยเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ (บางส่วน) ส่งมอบให้กรมธนารักษ์รับไปดำเนินการ โดยมีนายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระนอง และผู้แทนจากสำนักงานธนารักษ์ พื้นที่ระนองมาร่วมประชุม โดยรองอธิบดี ทช. ได้ให้ข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง และปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เมืองระนอง) จ.ระนอง จากนั้นไปตรวจเยี่ยมป่าชายเลนในเมืองระนอง ซึ่งถือเป็นป่าชายเลนที่มีความสมบูรณ์ มีต้นโกงกางยักษ์อายุ 200 ปี เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญแห่งหนึ่งของ จ.ระนอง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง