คัดแยกขยะต้นทาง และนำขยะคืนฝั่ง ในพื้นที่ชุมชนทับละมุ
  • 7 พ.ค. 2565
  • 829

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ติดตามการเก็บข้อมูลขยะทะเล ตามมาตรการ "คัดแยกขยะต้นทาง" และ "นำขยะคืนฝั่ง" ในพื้นที่ชุมชนชายฝั่ง ม.4 บ้านท่าดินแดง และ ม.5 บ้านทับละมุ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 5 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) กลุ่มผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ (2) กลุ่มผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว (3) กลุ่มร้านค้าชุมชนชายฝั่ง และ (4) กลุ่มฐานทัพเรือทับละมุ สามารถเก็บขยะจากเป้าหมายลดปริมาณขยะทะเลได้น้ำหนักรวม 1,151.3 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็นขวดแก้ว ขวดเครื่องดื่มพลาสติก กระป๋องอลูมิเนียม และอื่นๆ ตามลำดับ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง