ส่งมอบทุ่นผูกเรือ ติดตั้งเกาะปลิงลดผลกระทบทิ้งสมอเรือ
  • 7 พ.ค. 2565
  • 852

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) สนับสนุนทุ่นผูกเรือพร้อมเชือก ไปติดตั้งในพื้นที่เกาะพระทอง 2 จุด โดยมอบให้ อบต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา เพื่อนำไปติดตั้งบริเวณเกาะปลิง เพื่อลดผลกระทบจากการทิ้งสมอเรือในแนวปะการัง พร้อมกันนี้ได้ติดตามการเจริญเติบโตของลูกเต่าทะเลที่นำมาอนุบาลในกระชัง ภายใต้โครงการอนุบาลเต่าทะเลเพื่อการฟื้นฟู ซึ่งเมื่อลูกเต่าทะเลมีขนาดเหมาะสมก็จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง