จัดพาสภามหาวิทยาลัยพะเยา ดูงานทรัพยากรในทะเลกระบี่
  • 7 พ.ค. 2565
  • 17

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) นำเรือ ทช.805 นำคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา และผู้บริหาร ศึกษาดูงานการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในทะเลอันดามัน เขตพื้นที่ จ.กระบี่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาตามโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สัตว์ทะเลหายาก โลมา พะยูน วาฬ และเต่าทะเลให้คงอยู่อย่างยั่งยืน จากนั้นเดินทางไปป่าในเมือง “เขาขนาบน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำโลก” ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง