ติดตามผลกระทบระบบนิเวศหาดแม่รำพึง จากน้ำมันดิบรั่วไหล
  • 7 พ.ค. 2565
  • 875

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในระบบนิเวศชายหาด จากกรณีน้ำมันดิบรั่วไหลจากท่อกลางทะเลบริเวณมาบตาพุด จ.ระยอง (ระยะ 3 เดือนหลังเกิดเหตุ) และติดตามการเปลี่ยนแปลงประชาคมสัตว์พื้นทะเลบริเวณชายหาดที่ได้รับผลกระทบบริเวณหาดแม่รำพึง จ.ระยอง ได้แก่ สัตว์หน้าดิน ปู และหอยเสียบ  โดยการเก็บตัวอย่าง เพื่อนำไปวิเคราะห์การปนเปื้อนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง