เก็บขยะ ลดขยะชุมชน ลดขยะทะเลสมุทรสาครจากต้นทาง
  • 7 พ.ค. 2565
  • 636

วันที่ 6 เมษายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) จัดเก็บขยะทะเล ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์พันท้ายนรสิงห์และกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กบางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 50 ลำ ตามมาตราการลดปริมาณขยะทะเลในพื้นที่เป้าหมาย ตามหลักวิชาการ เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ขยะ 2,245 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็น ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) กระป๋องเครื่องดื่ม ถุงพลาสติกอื่นๆ ขวดเครื่องดื่ม (ขวดแก้ว) และเศษโฟม จากนั้น มอบให้เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก นำขยะทะเลไปกำจัดต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง