พาอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลกรุงเทพฯ เพาะกล้าไม้ป่าชายเลน
  • 7 พ.ค. 2565
  • 837

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) นำคณะอาจารย์โรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน กทม. ที่สมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เรียนรู้การเพาะชำกล้าไม้/พันธุ์ไม้ป่าชายเลน พร้อมทั้งนำลงพื้นที่แปลงเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน เพื่อให้ความรู้ขั้นตอน การเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน และการแจกจ่ายกล้าไม้ป่าชายเลน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง