กรรมาธิการที่ดินฯ ติดตามงานศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก
  • 7 พ.ค. 2565
  • 916

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล พร้อมด้วยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ต้อนรับคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ นำโดยนายสรชัด สุจิตต์ รองประธาน ในโอกาสตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 สำหรับการเตรียมความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดระนอง รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองให้มีโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านการวิจัย การอนุรักษ์ และการพัฒนาป่าชายเลน ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งปัจจุบันได้ปรับพื้นที่เริ่มตอกเสาเข็มอาคารสำนักงานและบ้านพัก สอดคล้องเป็นไปตามแผนงาน พร้อมทั้งได้นำคณะลงตรวจพื้นที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนภายในบริเวณโครงการ

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง