ปลูกป่าชายเลนนิคมสหกรณ์บ้านไร่ เพื่อประโยชน์คาร์บอนเครดิต
  • 7 พ.ค. 2565
  • 709

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) พร้อมด้วยนิคมสหกรณ์บ้านไร่ อบต.โคกขาม อบต.พันท้ายนรสิงห์ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ ทสจ.สมุทรสาคร จัดประชุมการบูรณาการจัดทำโครงการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่นิคมสหกรณ์บ้านไร่ เพื่อประโยชน์คาร์บอนเครดิต ณ ห้องประชุมภายในสำนักงาน โดยเป็นการหารือเกี่ยวกับการบูรณาการจัดทำโครงการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ระหว่างบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กับกรม ทช. เพื่อร่างรายละเอียดของโครงการและจัดทำตามระเบียบขั้นตอนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
วันที่ 19 มกราคม 2566 กรม ทช. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล โดยมี พล.ต.ต. พนัญชัย ชื่นใจธรรม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ มีผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมที่ดิน และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. การประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือและเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ไปตรวจพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ตามกำหนดในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 นี้ เพื่อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนำไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต่อไป
20 มกราคม 2566
ดูเพิ่มเติม