ปลูกป่าชายเลนนิคมสหกรณ์บ้านไร่ เพื่อประโยชน์คาร์บอนเครดิต
  • 7 พ.ค. 2565
  • 847

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) พร้อมด้วยนิคมสหกรณ์บ้านไร่ อบต.โคกขาม อบต.พันท้ายนรสิงห์ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ ทสจ.สมุทรสาคร จัดประชุมการบูรณาการจัดทำโครงการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่นิคมสหกรณ์บ้านไร่ เพื่อประโยชน์คาร์บอนเครดิต ณ ห้องประชุมภายในสำนักงาน โดยเป็นการหารือเกี่ยวกับการบูรณาการจัดทำโครงการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ระหว่างบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กับกรม ทช. เพื่อร่างรายละเอียดของโครงการและจัดทำตามระเบียบขั้นตอนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง