จิตอาสาจับมือท้องถิ่น ปลูกป่าชายเลนริมทะเลชะแล้
  • 7 พ.ค. 2565
  • 693

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกับ เทศบาลตำบลชะแล้ อบต.บางเขียด และจิตอาสา 45 คน จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลน ภายใต้โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันป่าชายเลนแห่งชาติ พ.ศ.2565 บริเวณพื้นที่ ม.4 ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา เนื้อที่ 3-0-0 ไร่ ใช้กล้าไม้ป่าชายเลน 1,150 ต้น ประกอบด้วย กล้าโกงกางใบใหญ่ 600 ต้น กล้าตีนเป็ดทะเล 350 ต้น ต้นสารภีทะเล 200 ต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง