ทส. พบสื่อ ครั้งที่ 1 ชูประเด็นโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา
  • 7 พ.ค. 2565
  • 646

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง ทส. ร่วมพูดคุยกับสื่อมวลชนในกิจกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพบสื่อ ครั้งที่ 1 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ณ ห้องแถลงข่าว 101 ชั้น 1 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีหัวข้อการพูดคุย ในเรื่องกรณีโลมาอิรวดี 14 ตัวสุดท้าย ในทะเลสาบสงขลา ที่กำลังเสี่ยงสูญพันธุ์ โดยได้มีการเร่งรัดให้กรมทช. เร่งศึกษาแนวทางการผสมเทียมกับโลมาอิรวดีจากแหล่งอื่น เพื่อรักษาสายพันธุ์โลมาอิรวดีฝูงนี้ไว้ ควบคู่กับแผนระยะสั้น คือการเข้มงวดพื้นที่ ดูแลความปลอดภัยของโลมาอิรวดี 14 ตัว ที่เหลืออยู่ตอนนี้ รวมไปถึงการออกทำความเข้าใจกับพี่น้อง ประชาชน และชาวประมงในพื้นที่ ถึงความสำคัญของ 14 ชีวิต ที่เหลืออยู่ ซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยกลับมาเปิดประเทศ รับการท่องเที่ยวอีกครั้ง หลังจากมาตรการควบคุมโรคระบาดโควิด-19 ดังนั้น ทรัพยากรธรรมชาติที่ฟื้นตัวกลับมาสวยงามสมบูรณ์ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ถือเป็นแม่เหล็กอย่างดีที่จะดึงดูดราย ได้จากการท่องเที่ยว ให้กลับมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีกครั้ง ขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวให้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้คนไทยต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
วันที่ 19 มกราคม 2566 กรม ทช. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล โดยมี พล.ต.ต. พนัญชัย ชื่นใจธรรม รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ มีผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมที่ดิน และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. การประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือและเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ไปตรวจพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ตามกำหนดในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 นี้ เพื่อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนำไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ต่อไป
20 มกราคม 2566
ดูเพิ่มเติม