ทส. พบสื่อ ครั้งที่ 1 ชูประเด็นโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา
  • 7 พ.ค. 2565
  • 777

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง ทส. ร่วมพูดคุยกับสื่อมวลชนในกิจกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพบสื่อ ครั้งที่ 1 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ณ ห้องแถลงข่าว 101 ชั้น 1 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีหัวข้อการพูดคุย ในเรื่องกรณีโลมาอิรวดี 14 ตัวสุดท้าย ในทะเลสาบสงขลา ที่กำลังเสี่ยงสูญพันธุ์ โดยได้มีการเร่งรัดให้กรมทช. เร่งศึกษาแนวทางการผสมเทียมกับโลมาอิรวดีจากแหล่งอื่น เพื่อรักษาสายพันธุ์โลมาอิรวดีฝูงนี้ไว้ ควบคู่กับแผนระยะสั้น คือการเข้มงวดพื้นที่ ดูแลความปลอดภัยของโลมาอิรวดี 14 ตัว ที่เหลืออยู่ตอนนี้ รวมไปถึงการออกทำความเข้าใจกับพี่น้อง ประชาชน และชาวประมงในพื้นที่ ถึงความสำคัญของ 14 ชีวิต ที่เหลืออยู่ ซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยกลับมาเปิดประเทศ รับการท่องเที่ยวอีกครั้ง หลังจากมาตรการควบคุมโรคระบาดโควิด-19 ดังนั้น ทรัพยากรธรรมชาติที่ฟื้นตัวกลับมาสวยงามสมบูรณ์ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ถือเป็นแม่เหล็กอย่างดีที่จะดึงดูดราย ได้จากการท่องเที่ยว ให้กลับมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีกครั้ง ขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวให้ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้คนไทยต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง