ร่วมที่ดินสมุทรสาคร สอบทานแนวเขตการจัดหาที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย
  • 7 พ.ค. 2565
  • 788

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) ร่วมกับ ทสจ.สมุทรสาคร และสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร สอบทานแนวเขตระหว่างพื้นที่เอกสารสิทธิ และพื้นที่ที่เข้าร่วมการจัดหาที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยในพื้นที่ป่าชายเลน ท้องที่บ้านชายทะเลรางจันทร์ ม.4 ต.นาโคก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ตามข้อสั่งการคณะทำงานจัดหาที่ดินภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง