จิตอาสา ร่วมท้องถิ่น จัดเก็บขยะริมชายหาดบางหอย ทะเลสงขลา
  • 7 พ.ค. 2565
  • 33

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกับ อบจ.สงขลา บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) อบต.ชิงโค อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา 50 คน จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม บริเวณชายหาดบางหอย ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา สามารถเก็บขยะทะเลที่ตกค้างได้ 823 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็นประเภทขยะทั่วไป เช่น ถุงพลาสติก เศษโฟม รองเท้า ไฟแช็ค ขวดแก้ว เป็นต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง