อบรมแบ่งปัน เสริมสร้างความรู้ ทักษะการสำรวจทรัพยากรทะเล
  • 8 พ.ค. 2565
  • 29

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนล่าง จัดบรรยายให้กับศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนล่าง และน้องๆ นักศึกษาฝึกงานระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มาฝึกงาน รวม 16 คน โดยเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจปะการัง ปลา และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ในแนวปะการัง และเทคนิคการใช้ drone เพื่อการสำรวจ ณ ห้องวิชาการ ศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนล่าง จ.ตรัง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง